Voor medewerkers

U kan zich voor de volgende teams inschrijven:

Publiciteitsteam

Je zorgt voor alle publiciteit o.a. raamposters, uitnodigingen, uitnodiging afscheidsavond, kleur/knutselwedstrijd,ed. (Enige computerervaring gewenst)

Vertelteam

Je vertelt het Bijbelverhaal en de boodschap die hierin zit. De verhalen worden verteld in 2 groepen, 4-7 jaar en 8-12 jaar. Ruim van te voren krijg je de verhalen met de uitwerking en een vertelhandleiding uitgereikt.

Muziekteam

Je speelt een muziekinstrument en begeleid samen met andere muzikanten het zingen. Oefenen liederen n.a.v. het thema, oefenen met de muziekgroep, presentatie liederen op beamer/overheadprojector.

Decoratieteam

Versieren en aankleden van de Lindenhoeve (ook het podium) n.a.v. het thema.

Createam

Je zoekt voor 2 ochtenden geschikte werkjes uit en bereidt deze voor en zorgt voor de benodigde materialen.

Spel en Speurtochtteam

Je bedenkt en organiseert een spel en speurtocht voor alle schoolgroepen!

Gastvrouwteam

Je heet de kinderen welkom en deelt ze in naar schoolgroepen, brengt de kinderen naar de groepsjuf, helpen bij garderobe.

Consumptieteam

Je doet boodschappen, en helpt de medewerkers van de Lindenhoeve bij de consumpties en waar nodig de gastvrouwen.

Dagleiding/Podium

Je staat op het podium, zingen en bidden met de kinderen. Je leert de kinderen de weektekst, verteld hen wie God en wat de Bijbel is enz.

Sketchteam

Je verzorgt een leuke sketch van plm. 5 a 10 minuten n.a.v. het dagthema voor de schoolgroepen 4,5,6 en 7.

Groepsjuf / groepsmeester

In principe is iedereen groepsjuf/meester, behalve wanneer je andere taken dit niet toelaten. Elk groepje kinderen heeft één of indien mogelijk twee vaste groepsjufs/meesters. Je zorgt voor een sfeer van veiligheid en gezelligheid. Je bent er helemaal voor de kinderen.

De Steenrots

Tijdens de ochtenden ben je zichtbaar aanwezig om de kinderen die dat nodig hebben rust te geven, extra aandacht, een gesprekje, met ze te bidden, of voor ze te bidden. je loopt rond of bent op de “steenrots”aanwezig.

Oppas

Je bezorgt de kinderen van de VBC-medewerkers van 0 t/m 3 jaar in (samen met andere oppassers) fijne, goed verzorgde ochtenden.

Medewerker foto/film

Je maakt van de morgens en avond foto’s en film. Van dit materiaal wordt een PowerPoint presentatie gemaakt die getoond wordt op de afsluitingsavond en de foto’s komen op de website.

Techniekteam