Vakantie Bijbel Club
VBC 2016

De VBC van 2016 is weer achter de rug.
Drie dagen lang hebben in totaal ongeveer 140 kinderen genoten van het
programma.
Iedere ochtend begonnen we de dag met zingen tot alle kinderen binnen waren.
Daarna werd er nog veel meer gezongen en de kinderen kenden al snel de
versjes en zongen uit volle borst mee!
Er werd een bijbelverhaal verteld. Op woensdag ging dit over Zacheüs, de
tollenaar, hoe hij in de boom klom en door de Here Jezus gezien werd, terwijl de
mensen hem niet wilden zien. En dat Jezus met hem mee wilde in zijn huis. Op
donderdag ging de vertelling over de discipelen van Jezus. voordat ze aan tafel
konden, moesten hun voeten gewassen worden, niemand wilde dit doen, niemand
wilde de minste zijn. Maar de Here Jezus deed het, Hij wastte de voeten van
Zijn discipelen. Vrijdagochend ging de vertelling over de Emmaüsgangers,
volgelingen van Jezus. Bij wie Hij op bezoek kwam. op vrijdagavond hoorden we
het verhaal van de verloren zoon, die altijd welkom bleef bij zijn vader.Alle
dagen waren de vertellingen rondom het Thema: ...Aan tafel.....
De rode groepen (groep 1,2 en 3) hebben 2 dagen geknutseld. Op vrijdag zijn
ze buiten spelletjes wezen doen. De blauwe groepen (groep 4 en 5) hebben op
woensdag een etagere gemaakt. Op donderdag hebben ze vossenjacht gedaan.
En op vrijdag was er een zeskamp in het park.
de Gele groep had woensdag helaas last van de regen en deed daarom binnen
spelletjes, donderdag maakten ze bestek van ijzerdraad en vrijdag hadden ze
vossenjacht.(kijkt u maar eens bij de foto's)Er was natuurlijk ook weer
poppenkast, een sketch, het kletskleed en nog veel meer…
Tijdens de afsluitingsavond kon iedereen zien en horen wat we tijdens de week
allemaal hebben gedaan en geleerd. Alle kinderen kregen aan het eind van de
avond weer een cd mee naar huis met Bijbelverhalen en veel liederen.
We kunnen terug kijken op een fijne week met de kinderen en hopen ze volgend
jaar weer te mogen ontmoeten.
DSC02841
(T)op Survival