Vakantie Bijbel Club
Publiciteitsteam
Je zorgt voor alle publiciteit o.a. raamposters, uitnodigingen, uitnodiging
afscheidsavond, kleur/knutselwedstrijd,ed. (Enige computerervaring gewenst)

Vertelteam
Je vertelt het Bijbelverhaal en de boodschap die hierin zit. De verhalen worden verteld in 2 groepen, 4-7 jaar en 8-12 jaar. Ruim van te voren krijg je de verhalen met de uitwerking en een vertelhandleiding uitgereikt.

Muziekteam
Je speelt een muziekinstrument en begeleid samen met andere muzikanten het zingen.
Oefenen liederen n.a.v. het thema, oefenen met de muziekgroep, presentatie liederen op beamer/overheadprojector.

Decoratieteam
Versieren en aankleden van de Lindenhoeve (ook het podium) n.a.v. het thema.

Sketchteam
Je verzorgt een leuke sketch van plm. 5 a 10 minuten n.a.v. het dagthema voor de
schoolgroepen 4,5,6 en 7.

Gastvrouwteam
Je heet de kinderen welkom en deelt ze in naar schoolgroepen, brengt de kinderen naar de groepsjuf, helpen bij garderobe.

Createam
Je zoekt voor 2 ochtenden geschikte werkjes uit en bereidt deze voor en zorgt voor de benodigde materialen.

Spel en speurtochtteam
Je bedenkt en organiseert een spel en speurtocht voor alle schoolgroepen!


Consumptieteam
Je doet boodschappen, en helpt de medewerkers van de Lindenhoeve bij de consumpties en waar nodig de gastvrouwen.

Dagleiding/podium
Je staat op het podium, zingen en bidden met de kinderen. Je leert de kinderen de weektekst, verteld hen wie God en wat de Bijbel is enz.

Groepsjuf / groepsmeester
In principe is iedereen groepsjuf/meester, behalve wanneer je andere taken dit niet toelaten.
Elk groepje kinderen heeft één of indien mogelijk twee vaste groepsjufs/meesters. Je zorgt voor een sfeer van veiligheid en gezelligheid. Je bent er helemaal voor de kinderen.

De Steenrots
tijdens de ochtenden ben je zichtbaar aanwezig om de kinderen die dat nodig hebben rust te geven, extra aandacht, een gesprekje, met ze te bidden, of voor ze te bidden. je loopt rond of bent op de "steenrots"aanwezig.

Oppas
Je bezorgt de kinderen van de VBC-medewerkers van 0 t/m 3 jaar in (samen met andere oppassers) fijne, goed verzorgde ochtenden.

Medewerker foto/film
Je maakt van de morgens en avond foto’s en film. Van dit materiaal wordt een PowerPoint presentatie gemaakt die getoond wordt op de afsluitingsavond en de foto’s komen op de website.

Medewerker techniek
Je zorgt voor het juiste geluid en licht in de grote zaal. Bedienen van de beamer. Eventueel een PowerPoint presentatie maken voor de afsluitingsavond.

Medewerker website
Je onderhoudt de VBC website met o.a. de laatste informatie, werkjes en foto’s.


Publiciteitsteam
Vertelteam
Muziekteam
Decoratieteam 
Sketchteam  
Gastvrouwteam
Createam
Spelteam
Korte omschrijving teams/medewerkers:
Consumptieteam
Dagleiding/podium
Groepsjuf / groepsmeester
De Steenrots, pastoraal team
Oppas
Medewerker foto/film
Medewerker techniek
Medewerker website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar boven
 
Naar de beginpagina
Naar de vorige pagina