Vakantie Bijbel Club
Kids Club Bethel
Na de Vakantiebijbelclub is het feest nog niet afgelopen!
Wilt uw kind nog meer bijbelverhalen horen?
En nog meer leuke en gezellige dingen doen?
Breng hem of haar dan eens op de Kids Club Bethel!
Deze club is voor kinderen vanaf 4 jaar en wordt gehouden op vrijdagavond van  18.30 tot 20.00 uur in de Bethelkerk (Bachlaan 43).
Voor vragen kunt u bellen met Liesbeth Benard, tel. 603763.
Wil u weten wanneer het club is? kijk dan hier....

Zondagsschool Samuël

De zondagsschool heeft als doel de kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Elke zondag van 12.00 tot 13.00 uur komen de leiders en leidsters met de kinderen (4 t/m 12 jaar) bijeen om naar een bijbelverhaal te luisteren en een versje te leren. Dit kan in de Bethelkerk of in het Kerkelijk Centrum “Maranatha”.

Het Kerst- en Paasfeest vieren we met alle kinderen in de Dorpskerk. Tijdens deze vieringen zijn ouder(s)/verzorger(s), opa's en oma's, broers en zussen en andere belangstellenden van harte welkom.

Kinderclub “Het Anker”
Vanaf de start van het winterseizoen tot aan de meivakantie houdt de kinderclub om de twee weken in het knutsellokaal van “Maranatha” haar clubavonden. Op deze avonden zijn alle kinderen van 6 t/m 11 jaar van harte welkom.
Op de kinderclub willen we de kinderen een leuke en ontspannende avond geven, waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Op de avonden zingen we liederen uit een muziekbundel die we speciaal voor de kinderclub hebben gemaakt en wordt er een Bijbelverhaal verteld of voorgelezen of een verhaal met daarin een Bijbelse boodschap. De rest van de avond vullen we meestal met het maken van een knutselwerkje.
Elk seizoen hebben we ook een avond voor de kerstviering en voor pasen. Op één van deze avonden nodigen we ook de ouders en andere belangstellenden uit. Het seizoen wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke avond en een uitstapje met alle kinderen en leidinggevenden.woensdag  van 18:30 tot 19.45 uur voor de kinderen van 6 t/m 11 jaar


Tienerclub 't Visnet
Voor: Alle jongeren tussen de 11 en 16 jaar.
Wanneer: Op zaterdagavond van 19:30 tot 21:00 uur
              (elke twee weken)
Waar: in “Maranatha” en regelmatig buiten
          of op een andere locatie
Wat:  Een ontspannende avond met activiteiten
door en voor jullie. Jullie inbreng en ideeën zijn voor
ons belangrijk, omdat deze avonden juist voor jullie georganiseerd worden. We proberen de soort activiteiten af te wisselen, maar centraal zal “het spel” zijn. En dit kan in verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan een quiz, een sportavond, een buitenactiviteit en ga zo maar door.
Verder vinden in de Dorpskerk ook diensten plaats op nieuwjaarsdag, oudejaarsdag, bid- en dankdagen, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, tweede Paas- en Pinksterdag en eerste Kerstdag.
Tijdens de kerkdiensten is er in het Kerkelijk Centrum “Maranatha” en in de Bethelkerk kinderoppas aanwezig.
Wilt u meer weten over onze gemeente?
Kerkdiensten
De kerkdiensten worden elke zondag gehouden om 09:30 uur en 17:00 uur. De diensten vinden plaats in de Dorpskerk, Kerkstraat 57 en de Bethelkerk, Bachlaan 43 (Poortwijk).
Emmaüscursus

Is er meer tussen hemel en aarde?
Waar leef ik eigenlijk voor?
Wat is Jezus’ kijk op het leven?
Is echt geluk te vinden?

In ons drukke leven komen we vaak weinig toe aan belangrijke vragen over het leven.
De Emmaüscursus biedt u/jou de mogelijkheid om met elkaar over deze vragen te praten en meer over het christelijke geloof te weten te komen.

Tijdens de zeven cursusavonden is volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en uw/jouw vragen te stellen. Deze avonden zijn gezellig bij iemand
thuis in een kleine groep.  In principe start er elk jaar een Emmaüscursus, waarvoor wij u/jou hartelijk uitnodigen.
De cursus is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Wilt u meer informatie of aanmelden voor de introductieavond?
Neem dan contact op met:
Anneke Melissant, tel: 618612
of met een mailtje........
 
Naar boven